Search This Blog

Friday, 20 January 2012

Aaj ki raat (Don)

Song     : Aaj Ki Raat
Movie    : Don
shaam hai jaam hai. aur hai nasha
g   m g   g  m g~g2 g2  s~n n s
                          . .

tan bhi hai mann bhi hai pighla huaan
g   m   g   g    m   g~m m rs~n s m~r
                              .

chhayi hai... rangi.niya   phir bhi hai.... betaabiyan
g m n  p pdpd n~Sn~pmgm    g  m n   p  pdpd nRSnpmgm

kyun dhadakta hai dil kyun yeh kehta hai dil
S    S  S  n3 p   g   p    d   n nd  m   r

deewanon ko ab tak nahi.. hai yeh pata...
d1 d1p   g2 s  r   g2g2~m m   m~p m g mgr

aaj ki raat khona. hai kya paana. hai kya. khona. hai kya
n d n  n~S  S  G~S S   S~R R  M~R R   R~G2 n  R~n n   n~S

dho ghadi mein hi yahaan jaane kya hoga.
n   d  n  n    n  d n    d~pp  d~r r gmp

jo hamesha tha mera dil mera. hoga
n  d n S   S~R S n  d~m m p~d p p

kaun kiske dil mein hai faisala. hoga..
S~dd S  R  R~S S    R   G  R G~M G G2~G

faisala hai yahi jeet hogi. meri.
g  p S  n3  p g  p  d n dnd m m~r

ho deewaanonko.. ab tak nahi.. hai yeh pata...
d1 d1 d1 p  g2~s s  r   g2g2~m m   p   m g mgr

<Aaj ki raat>

No comments:

Post a Comment