Search This Blog

Tuesday, 17 January 2012

Saamne Yeh Kaun Aaya(Jawani Diwani)

Song     : Saamne Yeh Kaun Aaya
Movie    : Jawani Diwani


Hey ho  ra ra ra  ra ra ra  ra ra ra
S   p   p  S  n   p  n  d   m  d  p

ae Hey ho
p  S   p

( Flute piece )
p S n p m d d m s p p g s p
                          .
( keyboard/guitar )
g m m2  pppd pppg ppp d d d p s


Samne yeh kaun aaya Dil mein hui hulchul
s gp  g   m  m d p  p   p    pp  p  p

Dekh ke bas ek hi jhalak ho gaye hum pagal (X2)
s g  p  g   mm d  p  p   g  g s  r   n s
                                     .

Are baathein mulakaathein hum se  bhi to hongi
SS  SRSn     n n nSnd     d   dSd dg  g  g  g

Are hum se khulenge woh aaj nahin to kal
nn  nSn d  d  dndp  p   p g m p   p  p


lalalala lalalala  lalala lalala lalalala
g g g m  g g g s   g g g  m m m  g g g s \ harmony
p p p d  p p p g   p p p  d d d  p p p g /

(keyboard piece)
S G n R d S p n p n d m p g r r1
ss pp ss dspp
      
ss pp S  n2n2


Rehna hai yahan  to  Dono hai jawan  to
p pp  p   p dn2d p   p p  p   p dn2d p
 
bhala door  kaise rahenge
p  p  S  Sp p dd  p dp m
 
Mana woh hasein hai To hum bhi kam nahin hai
d d  d   d nSn  d   d  d   d   d   d nSn d
 
Woh Magrooru kaise  rahenge }(X2)
d   d dS  n  dp dn2 d p  p
 
la la  La | la la  La la | la  La  la  la | La la la la
s  g   p    g  s   m  d    p   g   g   p    g  s  r  s

No comments:

Post a Comment